Współpraca

Kraj: Polska (PL) | IE | UK | DE | AT | CH

27.12.13   Nju z rachunkiem tylko 19 pln Image Banner 750 x 100

karciarz.pl >

współpraca

Stała współpraca z serwisem karciarz.pl

Decydując się na podjęcie stałej długoterminowej współpracy z portalem karciarz.pl zyskują Państwo:

  • gwarancję dotarcia do minimum 200 000 użytkowników i 400 00 odsłon Państwa reklamy na stronie głównej i podstronach portalu podczas każdego miesiąca trwania współpracy,
  • mozliwość dowolnego wyboru formatu i typu reklamy po preferencyjnych stawkach,
  • mozliwość publikacji artykułów sponsorowanych z linkami we wskazane miejsce,
  • bieżący dostęp do szczegółowych statystyk wyświetleń banerów/linków,
  • informowanie o cenach telefonów komórkowych znajdujących się w Państwa ofercie i umieszczanie ich razem z linkiem we wskazane miejsce w opisach telefonówe komórkowych na podstronach serwisu (np. Sony Ericsson K850i),
  • zamieszczanie informacji o nawiązaniu współpracy we wszystkich komunikatach prasowych regularnie wysyłanych do mediów tradycyjnych i elektronicznych (sekcja Dla mediów).

Kontakt

Marcin Kryska - redaktor naczelny
+48 22 266 06 27

Profil użytkowników portalu karciarz.pl

Podsumowanie

Czytelnicy portalu karciaz.pl to osoby młode (większość jest w wieku 15 do 34 lat), niezależne (studenci, uczniowie lub osoby wykonujące wolny zawód) z wykształceniem średnim i wyższym, codziennie korzystajacy z Internetu, mający dochód od 1001 do 3000 zł lub jeszcze bez stałego dochodu.

Płeć

kobieta 42,82%
mężczyzna 57,18%


Wiek

poniżej 15 lat 4,08%
15 - 24 lata 43,05%
25 - 34 lata 30,88%
35 - 44 lata 16,04%
45 - 54 lata 4,77%
powyżej 55 lat 1,18%


Wykształcenie

niepełne podstawowe 1,20%
podstawowe 0,00%
gimnazjalne 5,72%
zasadnicze zawodowe 10,89%
niepełne średnie 16,38%
średnie 29,51%
pomaturalne 7,86%
niepełne wyższe / licencjat 9,97%
wyższe 18,47%


Status zawodowy

kierownik zakładu, prezes, dyrektor wyższego szczebla 2,40%
kierownik niższego szczebla 1,39%
specjalista, wolny zawód 10,17%
właściciel przedsiębiorstwa zatrudniający pracowników 0,00%
osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą 4,33%
urzędnik, pracownik administracyjny 3,80%
pracownik usług i handlu 8,51%
robotnik 4,31%
rolnik indywidualny 0,63%
gospodyni domowa (osoba zajmująca się domem) 0,18%
uczeń lub student 32,14%
emeryt, rencista 1,18%
bezrobotny 5,98%
inny 24,99%

Wielkość miejscowości

wieś 29,86%
miasto do 20 tys. mieszkańców 16,54%
miasto powyżej 20 do 50 tys. mieszkańców 11,56%
miasto powyżej 50 do 100 tys. mieszkańców 9,07%
miasto powyżej 100 do 200 tys. mieszkańców 10,28%
miasto powyżej 200 do 500 tys. mieszkańców 12,91%
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 9,78%


Miesięczny dochód netto użytkownika (respondenta)

brak dochodów 31,89%
do 1000 zł 17,29%
1001 - 2000 zł 23,62%
2001 - 3000 zł 19,38%
powyżej 3000 zł 0,95%
odmowa odpowiedzi 6,88%


Liczba osób w gospodarstwie domowym

jedna 9,36%
dwie 14,31%
trzy 30,46%
cztery 28,31%
pięć lub więcej 17,56%


Od jak dawna korzysta z internetu

do 6 miesięcy 11,13% od 6 miesięcy do 1 roku 2,36% od 1 roku do 2 lat 15,24% od 2 do 5 lat 54,74% powyżej 5 lat 16,52%


Jak często korzysta z internetu

codziennie lub prawie codziennie 76,03%
kilka razy w tygodniu 11,87%
mniej więcej raz na tydzień 2,67%
od jednego do kilku razy w miesiącu 9,43%


W jakiej sieci ma telefon komórkowy

Era (abonament) 13,33%
Plus (abonament) 9,82%
Orange (abonament) 31,15%
Era (Tak Tak) 22,93%
Plus (Simplus) 32,92%
POP lub Orange GO 18,69%
Heyah 6,88%
Sami Swoi 0,00%
Inna 1,28%


Źródło: Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu i Gemius - próba: kwiecień 2008